BIBLIOTECA, PARC I MASIA DE CAN LLAURADOR
IMG
INFO
Localització

Teià, Barcelona
Any projecte
2007
Any inici obra
2008
Any final obra
2009
M2 construïts finals
1.800m2
Promotor
Diputació de Barcelona

Autors del projecte i direcció d'obra
Sergi Godia i Fran, Arquitecto
Berta Barrio, Arquitecta

Col.laboradors
Estructura
Blázquez & Guanter
Instal.lacions
IMOGEP
Amidaments
Fernando Benedicto