Localització
Unidad de proyectos 5.2, Vila Olímpica , Barcelona. 
Projecte
1990
Obra
1990-1992 
Promotor
Institut Català de la Salut
Departament de Sanitat 

M2 constuïts totals
3.806 m2

Autors del projecte i direcció d'obra
Sergi Godia i Fran
Josep Urgell i Beltran
Mª Pilar de la Villa i Ugas

Col.laboradors
Aparellador projecte
Construcció i Control 
Estructures
Josep Mª Genescà 
Instal.lacions
Josep Mª Milian
Francesc Ventura