Localització
Barcelona
Any projecte
1988/1989
Any inici obra
1989 (1a fase)
Any final obra
1992 (2a fase)
M2 construïts totals
4.887 m2 

Promotor
Departament d’Ensenyament Generalitat de Catalunya

Autors del projecte i direcció d'obra
Sergi Godia i Fran, Arquitecte
Julio Laviña i Batallé, Arquitecte
Josep Urgell i Bletran, Arquitecte
Mª Pilar de la Villa i ugas, Arquitecta

 

Col.laboracions
Estructura
Josep Mª Genescà 

Instal.lacions
Francesc Ventura, Josep Mª Milian 

Amidaments i pressupost
Construcció i Control