• col.legi enginyers
  • col.legi enginyers
  • col.legi enginyers
  • col.legi enginyers
  • col.legi enginyers
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS I CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA

Localización
Barcelona
Año proyecto
1994/1995
Año inicio obra
1995
Año final obra
1996
M2 construidos totales
1.567,35 m2
Promotor
Col.legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Autores del proyecto y dirección de obra
Sergi Godia i Fran, Arquitecto
Julio Laviña i Batallé, Arquitecto
Josep Urgell i Beltran, Arquitecto
MªPilar de la Villa i Ugas, Arquitecta

Colaboradores
Estructura:
Obiol, Moya, Associats
Instalaciones
Construcció i Control M.Roig i Associats, S.A
Aparejador
Construcció i Control M.Roig i Associats, S.A

Localització
Barcelona
Any projecte
1994/1995
Any inici obra
1995
Any final obra
1996
M2 construïts totals
1.567,35 m2
Promotor
Col.legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Autors del projecte i direcció d'obra
Sergi Godia i Fran, Arquitecte
Julio Laviña i Batallé, Arquitecte
Josep Urgell i Beltran, Arquitecte
MªPilar de la Villa i Ugas, Arquitecta

Col.laboradors
Estructura:
Obiol, Moya, Associats
Instal.lacions
Construcció i Control M.Roig i Associats, S.A
Aparellador
Construcció i Control M.Roig i Associats, S.A