Localització

Teià, Barcelona
Any projecte
2007
Any inici obra
2008
Any final obra
2009
M2 construïts finals
1.800m2
Promotor
Diputació de Barcelona

Autors del projecte i direcció d'obra
Sergi Godia i Fran, Arquitecto
Berta Barrio, Arquitecta

Col.laboradors
Estructura
Blázquez & Guanter
Instal.lacions
IMOGEP
Amidaments
Fernando Benedicto