Localización

Unidad de proyectos 5.2, Vila Olímpica , Barcelona.
Proyecto
1990
Obra
1990-1992
Promotor
Institut Català de la Salut
Departament de Sanitat

M2 constuidos totales
3.806 m2

Autores del proyecto y dirección de obra
Sergi Godia i Fran
Josep Urgell i Beltran
Mª Pilar de la Villa i Ugas

Colaboradores
Aparejador proyecto
Construcció i Control
Estructuras
Josep Mª Genescà
Instalaciones
Josep Mª Milian
Francesc Ventura